Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương
logo_smoo1

Quyết định bổ sung nội dung bản Quy chế phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—===o0o===---

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ sung nội dung bản Quy chế phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh.


 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thái Hương số 0106902706 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 13 tháng 7 năm 2015, sửa đổi lần thứ 5 ngày 17 tháng 07 năm 2020;
 • Căn cứ nội dung bản Quy chế phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh được Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thái Hương ban hành ngày 29/04/2020;
 • Căn cứ nội dung cuộc họp xử lý hành vi nghi ngờ bán giá ngày 25/10/2022 và thống nhất của đại diện khách hàng thuộc hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương (F1 lấy hàng trực tiếp từ tập đoàn);
 • Căn cứ thực tế đang diễn ra tại hệ thống hiện nay có nhiều trường hợp khách hàng cố tình xây dựng lên những đối tượng khách hàng ảo để thực hiện hành vi bán phá giá ngầm, và khi bị phát hiện thì sẵn sàng đối tượng ảo đó sẽ nhận tội thay. Tiếp theo đó khách hàng lại tiếp tục dựng lên 1 khách hàng ảo khác.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ sung nội dung quy định phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh từ ngày 01/12/2022 với những nội dung cụ thể:

Đối với khách hàng nhận tuyến dưới mới:

1.1. Khi nhận tuyến dưới mới, bạn có trách nhiệm kiểm tra lý lịch, quá trình kinh doanh của tuyến dưới mới theo mẫu (kê khai thông tin khách hàng) đính kèm Quyết định này.

 • Trường hợp tuyến dưới mới là khách hàng mới chưa từng là thành viên của hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương thì bạn được quyền nhận mà không cần khai báo về Tập đoàn. 
 • Trường hợp tuyến dưới mới là khách hàng đã từng là thành viên thuộc hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương (kể cả đang kinh doanh hay đã nghỉ bán) thì bạn đều phải báo cáo về Tập đoàn để được kiểm tra xác minh xem bạn mới đó có vi phạm quy định, chính sách của Tập đoàn, hay là đối tượng bán phá giá, hay đang thuộc team khác hay không. Khi phía Tập đoàn xác nhận không có vấn đề gì thì bạn mới được nhận tuyến dưới mới này.

1.2. Bạn không được đổ hàng số lượng lớn cho những tuyến dưới mới khi chưa biết chính xác cách thức bán hàng, khách hàng của tuyến dưới cụ thể là ai và số lượng bao nhiêu. Tuyến trên chỉ được đổ hàng với lượng quy định sau:

 • Trong tháng đầu: 
 • Không quá 150 sản phẩm/ 1 loại sản phẩm.
 • Không quá 500 sản phẩm/ tổng đơn hàng
 • Không quá 1.000 sản phẩm/ 1 tháng đầu.
 • Trong tháng thứ 2: Không được xuất quá 130% của tháng đầu.
 • Trong tháng thứ 3: Không được xuất quá 130% của tháng thứ 2.
 • Trong tháng thứ 4: Không được xuất quá 130% của tháng thứ 3.
 • Từ tháng thứ 5: Xuất theo nhu cầu của tuyến dưới tuy nhiên nếu đơn hàng vượt quá 200% của tháng có doanh số cao nhất thì tuyến trên cần kiểm tra kỹ đồng thời báo lên tuyến trên trực tiếp của mình để được hướng dẫn xác minh trước khi xuất. Trường hợp tuyến trên trực tiếp không thể xác minh giúp tuyến dưới thì phải báo về Tập đoàn để được hỗ trợ xác minh.

Chú ý: Trường hợp ngay từ những tháng đầu tiên khách hàng mới đã lên đơn số lượng vượt quá mức quy định trên thì bạn phải báo về Tập đào để được hướng dẫn và hỗ trợ cách xác minh, chỉ khi Tập đoàn duyệt cho phép được xuất số lượng hàng lớn thì bạn mới được xuất.

1.3. Tuyến trên có trách nhiệm đào tạo Quy định chính sách của Tập đoàn để tuyến dưới nắm được. 

1.4. Tuyến dưới mới phải khai báo đầy đủ số lượng khách hàng mình hiện có và khi có phát sinh mới gồm những ai, thông tin liên hệ cụ thể để tuyến trên xác minh trước khi cân đối xuất đơn hàng.

1.5. Tuyến dưới mới gia nhập hệ thống của bạn trong thời gian 4 tháng đầu nếu:

Tuyến dưới bán phá giá: Mà bạn là tuyến trên trực tiếp không phát hiện ra, không báo cáo về Tập đoàn thì bạn sẽ là người chịu hình thức kỷ luật tương đương với bạn tuyến dưới bán phá giá đó.

Đối với tuyến trên khi nhận tuyến dưới là thành viên thuộc hệ thống có tuyến trên đã bị cắt buôn do vi phạm Quy chế, chính sách của Tập đoàn.

 2.1. Thực hiện đúng quy định chuyển team về thứ tự ưu tiên nhận tuyến dưới cũng như các thủ tục xác nhận trước khi thực hiện nhận tuyến dưới.

2.2. Tuyến trên cần xác minh cụ thể thông tin lý lịch, thông tin khách hàng tuyến dưới của người mới giống như mục 1 của Quyết định này.

2.3. Tuyến trên có trách nhiệm xác minh những khách hàng tuyến dưới của tuyến dưới mới nhằm đảm bảo người thực việc thực, không có tình trạng khách hàng ảo, khách hàng được dựng lên để bán phá giá.

2.4. Trong trường hợp Tập đoàn phát hiện tuyến dưới mới mà bạn nhận về từ hệ thống có tuyến trên bị cắt buôn là người bán phá giá nhưng bạn không hề hay biết, không hề báo về Tập đoàn thì bạn sẽ là người chịu hình thức kỷ luật tương đương với bạn tuyến dưới bán phá giá đó.

Với những khách hàng đặc biệt ngoại trừ sau:

Khách hàng mới là hot tiktok có lượt follow từ 150.000 trở lên hoặc khách hàng có facebook có lượt follow từ 50.000 trở lên sẽ không áp dụng quy định này. Những trường hợp này sẽ được áp dụng theo bản Quy định chính sách khác. Khi Tập đoàn chưa ban hành quy định mới cho các trường hợp đặc biệt này thì Tuyến trên khi có tuyến dưới thuộc trường hợp đặc biệt phải báo về Tập đoàn để được hướng dẫn, chỉ đạo.

Điều 2: Mọi hành vi thực hiện không đúng với quy định tại điều 1 đều được coi là hành vi vi phạm Quy chế phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh. Hành vi đó sẽ bị xử lý tương đương như người bán phá giá.

Điều 3: Quy định sẽ được điều chỉnh sửa đổi bổ sung để phù hợp với từng thời điểm. Trước khi điều chỉnh Tập đoàn sẽ thông báo trước ít nhất 15 ngày. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, có giá trị bổ sung cho bản quy chế phòng chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh. Bản Quyết định này không có giá trị thay thế hay làm mất hiệu lực của bất cứ quyết định, quy định, chính sách nào đã ban hành trước đó.

Toàn thể thành viên thuộc hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương cùng bộ phận Pháp chế, bộ phận PCBPG, bộ phận Kinh doanh, CSKH, TCKT có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

Nơi nhận: 

 • Khách hàng thuộc hệ thống mỹ phẩm Linh Hương
 • CBNV Tập đoàn Thái Hương
 • Lưu PC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

kyNgày đăng: 22-11-2022

HOTLINE: 024.32.989.989

THÔNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập: 24
Trong ngày: 787
Trong tuần: 5527
Lượt truy cập: 963201

Copyright © MỸ PHẨM LINH HƯƠNG màn hình led