Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương
logo_smoo1

Quy định bổ nhiệm và bổ sung chức danh trong hệ thống Linh Hương

Quy định bổ nhiệm chức danh trong hệ thống Linh Hương ban hành ngày 08/09/2021

qd170220223

Quy định "Bổ sung cấp bậc, chức danh trong bộ máy quản trị hệ thống mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương" ban hành ngày 21/03/2022

bs07052022


Ngày đăng: 12-04-2022

Copyright © MỸ PHẨM LINH HƯƠNG màn hình led